Quảng Nam – Nhật ký Diễu hành cổ động Hành Trình Nhân Ái


Ngày 20/8 tại Quảng Nam đã diễn ra buổi roadshow với sự tham gia diễu hành của đông đảo các bạn sinh viên tham gia làm tình nguyện viên nhằm chuẩn bị cho buổi lễ trao nhà vào ngày mai 21/8 tại Quảng Nam.