Quảng Nam – Nhật ký Xây nhà


Những vất vả, mệt nhọc của ekip Hành Trình Nhân Ái dường như được xóa tan hết khi nhìn những ánh mắt mang đầy niềm hy vọng, những ánh mắt vừa bỡ ngỡ trước khung cảnh trước mắt, vừa ấm lòng tình cảm cộng đồng, xã hội. Ngày hôm nay là ngày ekip bắt đầu xây nhà cho các gia đình đã có hình ảnh chia sẻ với các bạn tại tỉnh Quảng Nam. Hy vọng những niềm vui này, giúp họ – những con người thiếu thốn về vật chất sẽ cảm thấy yên lòng, ấm niềm tin dẫu phía trước còn bao nhiêu bão giông của cuộc đời.

IMG_2079IMG_1937 IMG_1948 IMG_2003 IMG_2036 IMG_2074 IMG_2075 IMG_1911 IMG_0463 IMG_0422 IMG_1921 IMG_0476 IMG_0477 IMG_1899