Quảng Ngãi – Nhật ký Diễu hành cổ động Hành Trình Nhân Ái


Sáng nay, ngày 8/1/2014, nhằm tuyên truyền cổ động cho lễ trao tặng nhà Nhân ái sẽ diễn ra vào ngày 9/1/2014, Quỹ từ thiện CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái đã tổ chức buổi diễu hành tại Quảng Ngãi. Buổi diễu hành với sự tham gia của đại diện Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, hơn 20 tình nguyện viên cũng như người dân địa phương đã đi qua các tuyến đường lớn tại thành phố Quảng Ngãi.

Mỗi tuyến đường đoàn diễu hành đi qua đều rực rỡ sắc đỏ của cờ, của áo, của nhiệt hroadshow-0 roadshow-1 roadshow-2 roadshow-3 roadshow-4 roadshow-5 roadshow-6 roadshow-7 roadshow-8 roadshow-9 roadshow-10 roadshow-11 roadshow-12 roadshow-13 roadshow-14 roadshow-15 roadshow-16 roadshow-17 roadshow-18 roadshow-19 roadshow-20uyết trẻ mong muốn sẻ chia tinh thần tương thân tương ái đến cộng đồng, hướng đến buổi lễ trao tặng nhà vào ngày mai 9/1 tại Nhà Văn Hoá Lao Động tỉnh Quảng Ngãi.


  • By admin
  • Comments closed