Tag Archives: quảng nam

Quảng Nam – Hoàn cảnh gia đình bà Kiều Thị Vui

kieu-thi-vui

Tỉnh Quảng Nam là một tỉnh có lịch sử về kháng chiến trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của Việt Nam. Hoàn cảnh của bà Kiều Thị Vui, một người phụ nữ đã có Huân Chương Kháng Chiến Hạng Nhì về những đóng góp của bà trong cuộc kháng chiến của Đất Nước. Hình […]

Quảng Nam – Hoàn cảnh gia đình anh Đinh Phú Nho

dinh-phu-nho

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” câu nói của Ông Cha ta ngày xưa luôn đúng khi chúng ta đi đến với hoàn cảnh của gia đình anh Đinh Phú Nho tại Kỳ Trâm – Bình Hải- Thăng Bình- Quảng Nam. Hình ảnh đầu tiên khiến chúng tôi những người làm chương trình, […]

Quảng Nam – Hoàn cảnh gia đình anh Huỳnh Công Đào

huynh-cong-dao

Trong chuyến quay hoàn cảnh tại Quảng Nam, các thành viên trong đoàn mang một ấp ủ về một niềm tin sẽ một phần nào đó san sẻ những khó khăn cho những hoàn cảnh của chương trình. Vì thế chúng tôi, những người làm chương trình, không ngại khó khăn để đem đến những […]