Tag Archives: đà nẵng

Hành Trình Nhân Ái CADI-SUN sôi động trên thành phố Đà Nẵng

Resize of 8

H?ng h?c khí th? s?c sôi, l?a nhi?t huy?t “Hành trình nhân ái”– ch??ng trình t? thi?n xây nhà cho nh?ng h? nghèo t?i các t?nh mi?n trung do CADI-SUN tài tr?  ?ã t? ch?c di?u hành trên các tuy?n ???ng t?i thành ph? ?à N?ng. Sau nhi?u ngày chu?n b?, mong ch?, ngày 30/7, […]

Đà Nẵng – Nhật ký Trao quà từ thiện tại TT phụng dưỡng người có công Cách Mạng

Resize of tt phung duong 9

Chi?u ngày 31/7/2013, Ông Ph?m L??ng Hòa -T?ng  giám ??c, cùng các ??ng chí lãnh ?ao T?p ?oàn CADI-SUN, ??i di?n H?i ch? th?p ?? Tp ?à N?ng, ??i s? Nhân ái – Hoa h?u Di?m H??ng, cùng ?oàn tình nguy?n viên ?ã t?i th?m và tr?c ti?p trao quà t? thi?n t?i trung tâm […]

Đà Nẵng – Nhật ký Trao quà từ thiện tại TT nuôi dưỡng trẻ mồ côi chữ thập đỏ

Resize of TT mo coi

V?i m?c ?ích chia s? n?i ?au và giúp các b?nh nhân nhi m? côi có thêm ngh? l?c s?ng, trong chi?u ngày 31/7/2013, sau khi r?i trung tâm ph?ng d??ng ng??i có công Cách M?ng, Ông Ph?m L??ng Hòa -T?ng  giám ??c, cùng các ??ng chí lãnh ?ao T?p ?oàn CADI-SUN, ??i di?n H?i […]