13/06/2013


Đoàn quay chia sẽ hoàn cảnh cùng với hoa hậu Diễm Hương tại Quảng Nam